• 0312 424 16 05 GSM: 0533 501 62 23
 • info@cekadanismanlik.com
 • 0312 424 16 05 GSM: 0533 501 62 23
 • info@cekadanismanlik.com


Son Yıllarda Eğitim sektörü içinde bulunan dershanelerin alınan resmi kararlarla kapatılmasıyla birlikte sektör Özel okul kurulması ile ilgili yatırımlar hız kazanmış ve son yıllarda çok hızlı gelişen ve yatırım alan bir sektör haline gelmiştir.

Sektörün daha hızlı gelişimi ve ihtiyacın hızlı karşılanması amacı ile Ekonomi Bakanlığı Teşvik Sistemi içinde bu sektörü “Öncelikli yatırım Sektörleri” içine alarak Yüksek oranda teşvik ve istisnalardan yararlanması konusunda sektörün önünü açmıştır.

Bu sektör içinde bulunan başta; Lise Eğitim Hizmetleri, Ortaokul eğitim hizmetleri,  ilköğretim hizmetleri, Okul öncesi eğitim hizmetleri (kreş dahil), Özürlüler için ilk ve orta öğretim hizmetleri, Teknik ve mesleki eğitim hizmetleri bölgesel teşvik destekleri içinde yüksek oranlı destekler ile teşvik edilmektedir.

 

Yatırım teşvik Belgesi kapsamında sektöre yönelik yatırım çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Yeni Okul yatırımları
 • Mevcut Okul ve Öğrenci Kapasitesinin arttırılmasına yönelik yatırımlar
 • Mevcut Okulun ve kullanılan teçhizatların Modernizasyonuna yönelik yatırımlar
 • Sosyal alanlara ilişkin yatırımlar (Spor Salonları ve tesisleri, Konferans Salonları, Yemekhane vs)

Özellikle 31.12.2017 tarihine kadar gerçekleşecek yatırımlar mevcut desteklere ilave teşvikler de sağlanarak yatırımların hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim Sektörüne yönelik olarak yapılacak yatırımlarda bölgesel olarak 1. ve 2. Bölgelerde yatırım tutarı asgari 1 Milyon TL, 3,4,5 ve 6. Bölgelerde ise 500 Bin TL olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.

Asgari yatırım tutarları içinde; Alınacak ekipman ve teçhizatlar, her türlü inşaat giderleri ve marka, lisans, know-how vb. harcamalar yer almaktadır.

Tüm Bu teşvikler göz önünde bulundurulduğunda çok cazip bir yatırım halini alan Eğitim Sektörüne dönük yatırımlar için bu yöndeki girişimci ve yatırımcılar için yatırım teşvik Belgesinin alınması çok önemli bir hal almaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan Destek ve İstisnalar:

 • KDV İstisnası : %18 oranında
 • Gümrük Vergisi istisnası : %2 oranında
 • Kurumlar ve Gelir Vergisi Muafiyeti : % 50
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği : 10 yıl
 • Yatırım Yeri Tahsisi : Bedelsiz Tahsis
 • Faiz Desteği                         : 7 Puan (TL) – 2 Puan (döviz)
 • SGK İşçi Hissesi Desteği : 10 Yıl (Sadece 6. Bölge yatırımlarında)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği : 10 Yıl (Sadece 6. Bölge yatırımlarında)