• 0312 424 16 05 GSM: 0533 501 62 23
 • info@cekadanismanlik.com
 • 0312 424 16 05 GSM: 0533 501 62 23
 • info@cekadanismanlik.com

ÖNCELİKLİ YENİ YATIRIM
TEŞVİK UYGULAMALARI


ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR

 

5.BÖLGE DESTEKLERİNDEN YARARLANAN YATIRIM KONULARI : (1.ve 5. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için 5. Bölge desteği; 6. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için 6. Bölge desteği verilir.)

 

Yeni Yatırım Teşvik Programı’nda belirli yatırım konuları “öncelikli” olarak tanımlanmış ve söz konusu yatırımlar için istisnai bir uygulama getirilmiştir. “Öncelikli Yatırımlar”, yatırım yerine bakılmaksızın “Bölgesel Teşvik Uygulamaları” kapsamında Beşinci Bölge’ye sağlanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir. Öncelikli Yatırımlar, altıncı bölgede gerçekleştirilir ise bu bölgede geçerli olan desteklerden yararlandırılacaklardır.

 

Aşağıda belirtilen yatırım konuları, yatırımın hangi ilde yapıldığına bakılmaksızın beşinci bölge için belirlenen bölgesel destek paketinden faydalanacaktır:

 

 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları
 • Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I.grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
 • Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar
 • Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları
 • Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
 • Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
 • Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar
 • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
 • Ek4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.
 • Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç)
 • Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları
 • Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353)
 • Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları

Öncelikli yatırımlar, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgelerde teşvik araçlarından aynı süre ve oranlarda faydalanmaktadır. Beşinci bölgede organize sanayi bölgesinde yapılan öncelikli yatırımlar ile altıncı bölgede yapılan yatırımlar için daha avantajlı destekler sağlanmaktadır. Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulaması kapsamında sağlanan destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

  

ÖNCELİKLİ YATIRIMLARA YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMASINDA SAĞLANAN DESTEKLER
Destek Unsurları 1, 2, 3, 4 ve 5. BÖLGELERDE 5. BÖLGE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE 6. BÖLGEDE 6. BÖLGE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE
KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR
Vergi İndirimi Vergi İndirim Oranı %80 %90 %90 %90
Uygulanacak Vergi Oranı %4 %2 %2 %2
Yatırıma Katkı Oranı %40 %50 %50 %55
Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği
Uygulama Süresi 7 Yıl 10 Yıl 10 Yıl 12 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)
%35 LİMTSİZ LİMTSİZ LİMTSİZ
Yatırım Yeri Tahsisi VAR YOK VAR YOK
Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan 5 Puan 7 Puan 7 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan 2 Puan 2 Puan 2 Puan
Azami Destek Tutarı (Bin TL) 700 700 900 900
Sigorta Primi Desteği YOK YOK 10 yıl 10 yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK 10 yıl 10 yıl


Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulaması çerçevesinde de vergi indirimi yoluyla sağlanan yatırıma katkı tutarının bir kısmından, yatırım tamamlanmadan önce faydalanılması mümkündür. Yatırımcı, yatırımın bulunduğu bölgeye göre aşağıdaki tabloda yer alan oranlardaki vergi indirimi desteğininin bir kısmını yatırım döneminde, mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar için kullanabilir.

 

Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamasında İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranı
Bölgeler Yatırım Dönemi İşletme Dönemi
1, 2, 3, 4, 5 % 50 % 50
5. Bölge Organize Sanayi Bölgesinde % 80 % 20
6. Bölge (OSB ve OSB Dışı) % 80 % 20

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri

 

 • Antalya (Kuzey)
 • Antalya Demre
 • Antalya Kemerağzı-Kundu
 • Antalya Kent Merkezi
 • Antalya Oymapınar
 • Aydın Didim K.T.K.G.B.
 • Balıkesir-Marmara Güneyi Adalar
 • Çankırı Ilgaz Kadınçayırı Yıldıztepe
 • Denizli Termal
 • Edirne Çanakkale Saroz Körfezi
 • Elazığ Harput
 • Elazığ Tunceli Fırat Havzası
 • Erzincan Ergan Dağı
 • İzmir Bergama-Allanoi-Manisa Soma Menteşe Termal
 • İzmir Dikili Termal
 • Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı
 • Kuzey Van Gölü Selçuklu
 • Mersin Tarsus Gülek Karboğazı
 • Mersin Tarsus
 • Muğla Milas Fesleğen
 • Nevşehir Kapadokya
 • Ordu Bolaman
 • Rize Anzer
 • Rize Çamlıhemşin Ayder
 • Samsun Ayvacık
 • Şanlıurfa Kent Merkezi

 


 

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI (1. 2. 3. 4. Bölgede yatırım yapacaklar için 4. Bölge teşviği verilir.)

 

07.02.2411 B.Y.S. Boyayıcı Maddeler; Luminofor Olarak Kullanılan İnorganik Ürünler
08.03.2411 Sülfit ve sülfatlar
09.03.2411 Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar
2411.4 Diğer Organik Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı
2412 Kimyasal Gübre Ve Azotlu Bileşiklerin İmalatı
2413 Sentetik Kauçuk Ve Plastik Hammaddeleri İmalatı
2429.2 Tutkal ve Jelatin İmalatı
07.06.2429 Modelleme Macunları; Dişçi Mumu, Dişçilikte Kullanılan Alçı Esaslı Müstahzarlar; Yangın Söndürme Aletleri İçin Dolgu Maddeleri Ve Bileşimler; Mikro-Organizmaların Geliştirilmesinde Kullanılan Müstahzar Kültür Ortamları; B.Y.S. Laboratuvarda Veya Teşhiste Kullanılan Karma Reaktifler.
08.06.2429 Disk, Pul V.B. Şekillerde, Elektronikte Kullanılmak Üzere Dope Edilmiş Kimyasal Elementler
11.06.2429 Metal Satıhların Temizlemesinde Kullanılan Müstahzarlar; Vulkanizasyon Çabuklaştırıcı Maddeler; B.Y.S. Kauçuk Ve Plastikler İçin Plastifiyan Ve Stabilizatör Bileşikler; B.Y.S. Reaksiyon Başlatıcılar, Hızlandırıcılar, Katalizörler; B.Y.S. Karışım Halinde Alkalibenzenler Ve Alkalinaftalinler
2911 İçten Yanmalı Motor Ve Türbin İmalatı; Uçak, Motorlu Taşıt Ve Motosiklet Motorları Hariç
2912.1 Pompa Ve Kompresör İmalatı
2913 Mil Yatağı, Dişli, Dişli Takımı Ve Tahrik Tertibatı İmalatı
2914 Sanayi Fırını, Ocak Ve Ocak Ateşleyicilerin İmalatı
2915 Kaldırma Ve Taşıma Teçhizatı İmalatı
2919 Diğer Genel Amaçlı Makinelerin İmalatı
2921 Tarım Ve Orman Makineleri İmalatı
2922 Takım Tezgahları İmalatı
2923 Metalurji Makineleri İmalatı
2924 Maden, Taşocağı Ve İnşaat Makineleri İmalatı
2925 Gıda, İçecek Ve Tütün İşleyen Makinelerin İmalatı
2926 Tekstil, Giyim Eşyası Ve Deri İşlemede Kullanılan Makinelerin İmalatı
2927 Silah Ve Mühimmat İmalatı (Av Füfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler Ve Av Tüfeği Aksam Ve Parçaları Hariç)
2929 Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı
2930 B.Y.S. Ev Aletleri İmalatı
3110 Elektrik Motoru, Jeneratör Ve Transformatörlerin İmalatı
3120 Elektrik Dağıtım Ve Kontrol Cihazları İmalatı
3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler
3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir Ve Diğer Elektrik Akümülatörleri
3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352 Demiryolu Ve Tramvay Lokomotifleri İle Vagonlarının İmalatı
3591 Motosiklet İmalatı
3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı

 

BÖLGESEL YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER UNSURLARI
Destek Unsurları 4.Bölge 
KDV İstisnası VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
 Vergi İndirimi    Vergi İndirim Oranı %70 
Yatırıma Katkı Oranı %30
Yatırım dönemi vergi indirimi %30
İşletme dönemi vergi indirimi %70 
Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği 
Uygulama Süresi 6 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)
%25
Yatırım Yeri Tahsisi VAR
Faiz Desteği İç Kredi 4 Puan 
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan
Azami Destek Tutarı (Bin TL) 600
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti VAR
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR
Damga Vergisi Muafiyeti VAR