• 0312 424 16 05 GSM: 0533 501 62 23
 • info@cekadanismanlik.com
 • 0312 424 16 05 GSM: 0533 501 62 23
 • info@cekadanismanlik.com

ÖNCELİKLİ YENİ YATIRIM
TEŞVİK UYGULAMALARI


ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR

 

5.BÖLGE DESTEKLERİNDEN YARARLANAN YATIRIM KONULARI : (1.ve 5. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için 5. Bölge desteği; 6. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için 6. Bölge desteği verilir.)

 

 • Eğitim yatırımları
 • Madencilik Yatırımları
 • Demiryolu taşımacılığı
 • Denizyolu taşımacılığı
 • Test merkezleri, rüzgâr tuneli yatırımları
 • Uluslararası fuar alanı yatırımları
 • Savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar
 • Biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri
 • Yerli kömüre dayalı termik santraller
 • Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG)ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları
 • Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimi yatırımları
 • Karbon elyaf veya entegre kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
 • Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
 • AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar
 • Belirli otomotiv ve motor yatırımları
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda yapılacak turizm konaklama yatırımları

 

BÖLGESEL YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER UNSURLARI
Destek Unsurları 5.Bölge 
KDV İstisnası VAR 
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
 Vergi İndirimi    Vergi İndirim Oranı %80 
Yatırıma Katkı Oranı %40
Yatırım dönemi vergi indirimi %50 
İşletme dönemi vergi indirimi %50 
Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği 
Uygulama Süresi 7 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)
%35
Yatırım Yeri Tahsisi VAR
Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan
Azami Destek Tutarı (Bin TL) 700
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti VAR
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR
Damga Vergisi Muafiyeti VAR

 

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI (1. 2. 3. 4. Bölgede yatırım yapacaklar için 4. Bölge teşviği verilir.)

 

07.02.2411 B.Y.S. Boyayıcı Maddeler; Luminofor Olarak Kullanılan İnorganik Ürünler
08.03.2411 Sülfit ve sülfatlar
09.03.2411 Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar
2411.4 Diğer Organik Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı
2412 Kimyasal Gübre Ve Azotlu Bileşiklerin İmalatı
2413 Sentetik Kauçuk Ve Plastik Hammaddeleri İmalatı
2429.2 Tutkal ve Jelatin İmalatı
07.06.2429 Modelleme Macunları; Dişçi Mumu, Dişçilikte Kullanılan Alçı Esaslı Müstahzarlar; Yangın Söndürme Aletleri İçin Dolgu Maddeleri Ve Bileşimler; Mikro-Organizmaların Geliştirilmesinde Kullanılan Müstahzar Kültür Ortamları; B.Y.S. Laboratuvarda Veya Teşhiste Kullanılan Karma Reaktifler.
08.06.2429 Disk, Pul V.B. Şekillerde, Elektronikte Kullanılmak Üzere Dope Edilmiş Kimyasal Elementler
11.06.2429 Metal Satıhların Temizlemesinde Kullanılan Müstahzarlar; Vulkanizasyon Çabuklaştırıcı Maddeler; B.Y.S. Kauçuk Ve Plastikler İçin Plastifiyan Ve Stabilizatör Bileşikler; B.Y.S. Reaksiyon Başlatıcılar, Hızlandırıcılar, Katalizörler; B.Y.S. Karışım Halinde Alkalibenzenler Ve Alkalinaftalinler
2911 İçten Yanmalı Motor Ve Türbin İmalatı; Uçak, Motorlu Taşıt Ve Motosiklet Motorları Hariç
2912.1 Pompa Ve Kompresör İmalatı
2913 Mil Yatağı, Dişli, Dişli Takımı Ve Tahrik Tertibatı İmalatı
2914 Sanayi Fırını, Ocak Ve Ocak Ateşleyicilerin İmalatı
2915 Kaldırma Ve Taşıma Teçhizatı İmalatı
2919 Diğer Genel Amaçlı Makinelerin İmalatı
2921 Tarım Ve Orman Makineleri İmalatı
2922 Takım Tezgahları İmalatı
2923 Metalurji Makineleri İmalatı
2924 Maden, Taşocağı Ve İnşaat Makineleri İmalatı
2925 Gıda, İçecek Ve Tütün İşleyen Makinelerin İmalatı
2926 Tekstil, Giyim Eşyası Ve Deri İşlemede Kullanılan Makinelerin İmalatı
2927 Silah Ve Mühimmat İmalatı (Av Füfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler Ve Av Tüfeği Aksam Ve Parçaları Hariç)
2929 Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı
2930 B.Y.S. Ev Aletleri İmalatı
3110 Elektrik Motoru, Jeneratör Ve Transformatörlerin İmalatı
3120 Elektrik Dağıtım Ve Kontrol Cihazları İmalatı
3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler
3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir Ve Diğer Elektrik Akümülatörleri
3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
352 Demiryolu Ve Tramvay Lokomotifleri İle Vagonlarının İmalatı
3591 Motosiklet İmalatı
3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı

 

BÖLGESEL YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER UNSURLARI
Destek Unsurları 4.Bölge 
KDV İstisnası VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
 Vergi İndirimi    Vergi İndirim Oranı %70 
Yatırıma Katkı Oranı %30
Yatırım dönemi vergi indirimi %30
İşletme dönemi vergi indirimi %70 
Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği 
Uygulama Süresi 6 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)
%25
Yatırım Yeri Tahsisi VAR
Faiz Desteği İç Kredi 4 Puan 
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan
Azami Destek Tutarı (Bin TL) 600
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti VAR
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR
Damga Vergisi Muafiyeti VAR