• 0312 424 16 05 GSM: 0533 501 62 23
  • info@cekadanismanlik.com
  • 0312 424 16 05 GSM: 0533 501 62 23
  • info@cekadanismanlik.com

2016 TARIM VE HAYVANCILIK HİBELERİ


2016   Kırsal  Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Hibe Konuları
Yatırım Yeri ve Yatırım Süresi

 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALMAK İÇİN LÜTFEN
“CEKA DANIŞMANLIK”
 İLE  İLETİŞİME  GEÇİNİZ.

0 312 424 16 05

 


YATIRIM KONULARI

 

1-Ekonomik yatırım konularında aşağıdaki tesis ve yatırımlar HİBE desteğinden yararlanır.

 

a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı,

 

b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,

 

c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması,

 

ç) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

 

d) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesisler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

 

e) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

 

f) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

(2) Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında aşağıdaki yatırım ve sistemler HİBE desteğinden yararlanır.

 

a) Kırsal turizm yatırımları,

 

b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

 

c) El sanatları ve katma değerli ürünler,

 

ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi, hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

(3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

 

(4) Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü pamuk konusunda kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme dışındaki başvurular kabul edilmez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.

 

(5) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 

(6) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında tüm yatırım konularında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

 

(7) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm için yeni tesis, diğer yatırımlar için kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda başvuru yapılabilir. Ayrıca, kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler konularına sadece kırsal alanda başvuru yapılabilir.

 

(8) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri hariç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için, alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekir.

 

(9) Bütün başvurularda yatırım yerinin; başvuru sahibi adına olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bunlar dışında kalan tüzel ve gerçek kişilerden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl kiralanmış olması gerekir. Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan bütün yatırım konularına ait başvurularda yedi yıl kira süresi şartı aranmaz.

 

(10) Yatırım, mülkiyeti veya kullanım hakkı başvuru sahibine ait olmak üzere bitişik birden fazla parselde yer alabilir. Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller komşu parsellerde yer alabilir.

 


UYGULAMA İLLERİNİN YATIRIM KONULARI

 

* AŞAĞIDA BELİRTİLEN İLLER VE YATIRIM KONULARI HİBE KAPSAMINDADIR.

 

– (1) Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;

 

a) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

 

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi,

 

c) Soğuk hava deposu,

 

ç) Çelik silo,

 

d) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

 

e) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

 

f) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

 

(2) Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

 

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

 

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

 

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

 

ç) Soğuk hava deposu,

 

d) Çelik silo,

 

e) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

 

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

 

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

 

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

 

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

 


YATIRIM BAŞVURU SÜRESİ:

1) Tebliğin yayımı tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır.

 

2) Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılır.

 

3) Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.

 

– Başvurunun elektronik ağdan yapılması için son tarih 4/12/2016’ dir.

 

(1) Yatırım projelerinin tamamlanma son tarihi 1/12/2017’dir. Bu tarih itibarıyla tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır.

 


EKONOMİK YATIRIMLAR İÇİN BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER

 

(1) Belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

 

(2) Kırsal ekonomik alt yapı konularından kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekir.

 

(3) Tüm yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.

 

(4) Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;

 

a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,

 

b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri, ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.

 


* UYGUN OLMAYAN BAŞVURU SAHİPLERİ

 

(1) gerçek ve tüzel kişilikler haricindekiler hibe başvurusunda bulunamazlar.

 

(2) Önceki tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayanlar, hibe başvurusunda bulunamazlar.

 


HİBEYE ESAS PROJE TOPLAM TUTARLARI VE DESTEKLEME ORANI

(1) Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme üst limit oranları

 

a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan

 

  • yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası,
  • tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası,
  • bunun dışında kalan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,

 

b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

 

c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

 

ç) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

 

d) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

 

e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,

 

f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,

 

g) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış tesislerde kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

 

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlardan;

 

  • mantar yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası
  • mantar yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası
  • küçükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası,

 

(2) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

 

a) Kırsal turizme yönelik yeni tesis yatırımları için 1.500.000 Türk Lirası,

 

b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerine yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası,

 

c) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası,

 

ç) Bilişim sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası,

 

(3) Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

 

(4) Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

 

(5) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

 

(6) Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

 

(7) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır.

 


YATIRIM KONULARI HİBE VE DESTEKLENECEK İLLER

 

YATIRIM KONUSU HİBEYE ESAS PROJE TUTARI (TL) DESTEK VERİLECEK İLLER
I)Bitkisel Ürün işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar
Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama* 2.000.000    39 İL**
Tohum işleme, paketleme ve depolama 2.000.000 81 İL
Diğer bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 1.500.000 81 İL
II)Hayvansal Ürün işlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar
Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması 2.000.000    39 İL**
Ham deri işlenmesi 2.000.000 81 İL
III) Su Ürünleri işlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması 2.000.000    39 İL**
IV) Yenilenebilir  enerji kaynakları kullanan yeni sera 2.000.000 81 İL
V) Yenilenebilir enerjiden ısı/  elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yeni tesisler 2.000.000    39 İL**
VI) Çelik silo 1.500.000 81 İL
VII) Soğuk hava deposu 1.500.000 81 İL
VIII) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlen, pak. ve depo.. 2.000.000 81 İL
IX) Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar
Büyükbaş 1.500.000     39 İL**
Küçükbaş 1.000.000     39 İL**
Su ürünleri tesisleri 1.000.000     39 İL**
Kültür mantarcılığı 1.000.000     39 İL**
Kırsal turizm yatırımları 1.500.000     39 İL**
Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri   500.000 81 İL
El sanatları ve katma değerli ürünler   500.000     39 İL**
Bilişim sistemleri ve eğitimi   500.000 81 İL

 

Destek Verilecek 39 il:

 

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce