Yatırım Teşvik Sektörleri

Belediye Yatırım Teşvikleri

BELEDİYE YATIRIMLARI İÇİN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ


Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü yatırım teşvik sistemine yerel yönetimler başvuru yapabilirler.

Belediyeler  yapacakları alt yapı, üst yapı ve ulaşım hizmetlerinde kullanacakları yeni makina ve teçhizatların alınmasında doğacak Katma Değer Vergisinden(KDV %18) muaf olacaktır. Yurtdışından alacakları makine ve teçhizatlar için Gümrük Vergisi (%2) Muafiyetinden faydalanırlar.

Bu muafiyet için belediye adına yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesi gereklidir.

Yatırım teşvik sisteminde 1. ve 2. Bölgelerde asgari yatırım tutarı 1.000.000 TL 3. 4. 5. ve 6. bölgelerde  500.000 TL ‘nin üzerinde olması gerekir.(Alınacak makina ve teçhizatın birinin veya birkaçının toplam tutarı.)

Yatırım teşvik belgesi ve  yapılacak yatırımın  süresi 3 yıldır. Bu süre içerisinde istenilen makine ve teçhizat  alınabilir.

 

Yatırım teşvik belgesi için gerekli evraklar:


1-SGK sicil numarası

2-Vergi dairesinden KDV mükellefi olduğuna dair belge

3-Meclis veya Encümen kararı (yatırım ve makine teçhizat alımı için)

4-Belediye başkanı mazbatası ve imza sirküsü (noter onaylı aslı)

5-SGK borcu yoktur, var ise yapılandırma yazısı.

 

Alt yapı, Üst yapı ve ulaşım hizmetleri için alınacak makina ve teçhizatlar şunlar olabilir.
(KDV  ve Gümrük muafiyeti uygulanır.)

-Lastikli veya paletli kazıcılar
-Lastikli veya paletli yükleyiciler
-Çöp kamyonları
-Vidanjör
-Kırıcı veya delici kompresörler
-Traktör ve ekipmanları
-Sulama tankı araçları
-Asfalt ve beton kesim makinası
-Beton ve asfalt santrali
-Silindir makinası
-Çöp konteyneri
-Sokakları süpürme, yıkama ve temizleme aracı
-Oto kurtarma ve çekici araçları
-Arıtma tesisleri için gerekli olan makina ve teçhizatlar
-Otobüs (toplu taşıma için)
-Cenaze nakil aracı (klimalı)
-İtfaiye araçları

NOT : Liste dışında alımı yapılmak istenen makina ve teçhizatlar olursa, uygunluk araştırması yapılarak değerlendirmeye alınır.

 

 

 

BELEDİYE  YATIRIMLARINA  SAĞLANAN  DESTEKLER UNSURLARI

Destek Unsurları

1.

BÖLGE

2.

BÖLGE

 3.

BÖLGE

4.

BÖLGE

5.

BÖLGE

6.

BÖLGE

KDV İstisnası    %18 VAR VAR VAR VAR VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti   %2 VAR VAR VAR VAR VAR VAR

 

İllere Göre Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım yapmak istediğiniz ili seçiniz.

Referansları incelemek için    Tıklayınız

 

Copyright © 2019 Ceka Danışmanlık

Yukarı
bilcom Bilgisayar