Hastane ve Huzurevleri Yatırım Teşvikleri

Hastane ve Huzurevleri Yatırım Teşvikleri
 
 
HASTANE VE HUZUR EVLERİ : Yatırım teşvik  belgesi  destek unsurları  1. 2. 3. 4. 5. 6. Bölgedeki yatırım yerine göre farklılık göstermektedir.  Destek verilecek hastane ve huzur evleri yatırım konularının bazıları şunlardır.

– Cerrahi hastane hizmetleri

– Tıbbi hastane hizmetleri

– Kadın doğum hastane hizmetleri

– Rehabilitasyonla ilgili hastane hizmetleri

– Psikiyatri ile ilgili hastane hizmetleri

– Yaşlılara yönelik barınacak yer sağlayacak huzur evleri

– Fiziksel ve zihinsel özürlülere yönelik barınacak yer sağlayacak yardım hizmetleri

– Kimsesiz çocuklara barınacak yer sağlayacak bakım merkezleri

Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi Yatırımları Öncelikli Yatırımlar Kapsamına Alındı

Aşağıdaki şartları sağlayan yaşlı ve engelli bakım merkezi yatırımları 5.Bölge teşviklerinden yararlanacaktır.

(28/2/2019-30700) Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.

NOT: Öncelikli yatırım konuları arasında sayılan yatırımların OSB’lerde yapılması halinde herhangi bir ayrıcalık sağlanmaz. Yatırım destek unsurları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

 

BÖLGESEL YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER UNSURLARI BÖLGELER
Destek Unsurları  5.Bölge
KDV İstisnası %18 VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti %2 VAR
 Vergi İndirimi  Vergi İndirim Oranı %80
Yatırıma Katkı Oranı %40
Yatırım dönemi vergi indirimi %50
İşletme dönemi vergi indirimi %50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Uygulama Süresi  7 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)  %35
Yatırım Yeri Tahsisi VAR
Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan
Azami Destek Tutarı (Milyon TL) 1.4 Milyon
Sigorta Primi Desteği YOK
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti VAR
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR
Damga Vergisi Muafiyeti VAR

 

Öncellikli Destek Unsurları

 

İllere Göre Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım yapmak istediğiniz ili seçiniz.

Referansları incelemek için    Tıklayınız

 

Copyright © 2019 Ceka Danışmanlık

Yukarı
bilcom Bilgisayar