Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı

 

TIBBİ ALETLER; HASSAS VE OPTİK ALETLER İLE SAAT İMALATI
 
TIBBİ ARAÇ VE GEREÇLER, ÖLÇME, KONTROL, TEST, SEYRÜSEFER VB. AMAÇLI ALET VE CİHAZLARIN İMALATI (OPTİK ALETLER HARİÇ)
 
 

TIBBİ VE CERRAHİ TEÇHİZAT İLE ORTOPEDİK ARAÇLARIN İMALATI

 

X - ışınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar

X-ışınlı cihazlar -tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olanlar

X-ışınlı cihazlar - diğer kullanımlar için olanlar

Alfa, beta, gama ışınlı cihazlar - tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olanlar

Alfa, beta, gama ışınlı cihazlar - diğer amaçlar için olanlar

X-ışınlı tüpler

X-ışınlı tüpler ve x-ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar, muayene ve tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri

X-ışınlı tüpler ve x-ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar , muayene ve tedavi masaları , koltuklar vb; manyetik rezonanslar

X-ışınlı tüpler ve x-ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar , muayene ve tedavi masaları , koltuklar ve benzerleri ; diğerleri

Tıpta kullanılan elektro teşhis cihazları ile ultraviole veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar

Elektro-kardiyograflar (EKG)

B.y.s. elektro-diagnostik cihazlar (EKG hariç)

Ultraviyole veya kızıl ötesi ışınlı cihazlar -tıbbi, cerrahi ve benzeri bilimsel amaçlı kullanımlar için olanlar

Dişçilikte kullanılan diğer alet ve cihazlar

Dişçi tornaları (bir karde üzerine monte edilmiş diğer dişçilik teçhizatı ile kombine olsun olmasın)

Dişçi tornaları haricindeki alet ve cihazlar

Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri

Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri

Şırıngalar, iğneler, kateterler, kanüller ve benzeri aletler; göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar, b.y.s. diğer alet ve cihazlar

Tıbbi, cerrahi, dişçilik ve veteriner amaçlı şırıngalar (iğneli olsun olmasın)

Tıbbi, cerrahi, dişçilik ve veteriner amaçlı metalden boru şeklinde iğneler

Tıbbi, cerrahi, dişçilik, vb. amaçlı cerrahi dikiş iğneleri

İğneler (metal ve cerrahi olanlar hariç), kalp kateterleri, kanüller ve benzeri aletler

Göz tıbbına ait diğer alet ve cihazlar

Kan basıncını ölçmeye özgü alet ve cihazlar (sphygmo/manometre)

Endoskoplar

Böbrek diyaliz cihazları (suni böbrekler, böbrek makinesi ve diyalizörler)

Diyatermi cihazları - ultrasonik ve diğerleri

Transfüzyon cihazları

Anestezi alet ve cihazları

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan diğer alet ve cihazlar - ultrasonik (lipotripterler)

Serum seti

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan diğer alet ve cihazlar - diğerleri

Terapi alet ve cihazları; teneffüs cihazları

Mekanoterapi cihazları, masaj cihazları, psikotekni cihazları (akupunktur aleti)

Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi ve suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları

Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçası ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç)

Suni eklemler; ortopedik cihazlar; protez dişler; diş ile ilgili diğer aksamlar; b.y.s. diğer suni organlar

Suni eklemler

Ortopedik ve kırıklara özgü cihazlar

Tıbbi korseler

Protez dişler - plastik maddelerden olanlar

Protez dişler - diğer maddelerden olanlar

Diş bağlantı parçaları (protez dişler hariç)

B.y.s. diğer protez organlar

İşitme cihazları; kalp pilleri; bunların aksam ve parçaları; protez ve ortopedik cihazlara özgü aksam ve parçalar

Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazlar (aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

Sağırların işitmesini kolaylaştırmaya yarayan cihazların aksam, parça ve aksesuarı

Kalp pilleri (pacemaker) (aksam, parça ve aksesuarlar hariç)

Ortopedik cihazlar, cebireler, kırıklara özgü cihazlar, protez organları ve benzeri cihazların aksam, parça ve aksesuarı (tıbbi çiviler, plakalar v.b.)

Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar; berber koltukları ve benzeri koltuklar; bu eşyaların aksam ve parçaları

Dişçi ve berber koltukları ve benzeri koltuklar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı

Tıbbi, cerrahi ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı (Ameliyat masaları dahil)

Tıbbi ve cerrahi cihazların kurulumu

Tıbbi ve cerrahi cihazların kurulumu

Tıbbi ve cerrahi cihazların bakım ve onarımı

Tıbbi ve cerrahi cihazların bakım ve onarımı

 

 

ÖLÇME, KONTROL, TEST, SEYRÜSEFER V.B. AMAÇLI ALET VE CİHAZLARIN İMALATI (SANAYİDE KULLANILAN İŞLEM KONTROL TEÇHİZATI HARİÇ)

 

Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları

Pusulalar

Hava ve uzay seyrü seferlerine özgü alet ve cihazlar (pusulalar hariç)

B.y.s. seferlerde kullanılan diğer alet ve cihazlar

Arazi ölçme, hidrografik, oşinografik, hidrolojik ve meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları (pusulalar hariç)

Elektronik telemetreler, teodolitler, takometreler, seviye tespit aletleri ve fotogrametrik ölçüm alet ve cihazları

Diğer telemetreler, teodolitler, takometreler ve fotogremetrik ölçüm ve seviye tespit alet ve cihazları

Meteorolojiye ait elektronik alet ve cihazlar

B.y.s. diğer elektronik alet ve cihazlar

Jeodezi (yer ölçüm), topografya arazi veya seviye ölçmede kullanılan alet ve cihazlar; hidrografi aletleri

Meteoroloji, hidroloji ve jeofizikte kullanılan diğer alet ve cihazlar

Arazi ölçme, hidrografik... jeofizikte kullanılan diğer alet ve cihazlar

Radar cihazları; telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları ve uzaktan  kumanda etmeye özgü telsiz cihazları

Radar cihazları

Telsiz seyrüsefer yardımcı cihazları

Uzaktan kumanda etmeye özgü telsiz cihazları

Hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler

Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram ve daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın)

Hassas terazilerin aksam ve parçaları

Çizim masaları ve makineleri; resim, çizim ve hesap yapmaya özgü diğer aletler

Çizim masaları ve makineleri (otomatik olsun olmasın)

Pergel takımları

Çizim yapmaya özgü aletler

Çizim ve hesap yapmaya özgü diğer aletler

Elde kullanılan uzunluk ölçü aletleri

Mikrometreler ve kalibreler

Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar; diğerleri

Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar; statik mikyaslar

Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar; diğerleri

Ölçü çubukları, şerit metreler ve bölmeli cetveller

Elle kullanılan diğer ölçü aletleri

İyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya özgü alet ve cihazlar

İyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya özgü alet ve cihazlar

Katot ışınlı osiloskoplar ve katot ışınlı osilograflar

Katod ışınlı osiloskoplar ve katod ışınlı osilograflar

Elektriksel miktarları ölçmeye özgü alet ve cihazlar (kaydedici tertibatı bulunmayanlar)

Multimetreler (universal ölçü aleti)

Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye özgü diğer alet ve cihazlar - elektronik olanlar

Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye özgü diğer alet ve cihazlar; voltmetreler

Gerilim, akım, direnç veya güç ölçmeye veya muayene etmeye özgü diğer alet ve cihazlar; diğerleri

Telekomünikasyon için özel olarak imal edilmiş alet ve cihazlar

Telekomünikasyon için özel olarak imal edilmiş alet ve cihazlar (hipsometreler ve diyafonometreler, kazanç ölçü aletleri, distorsiyon metreler ve sofometreler gibi)

Elektriksel miktarları ölçmeye veya denemeye özgü b.y.s. alet ve cihazlar

Kaydedici tertibatı olan alet ve cihazlar

Elektrik kaçağını ölçmeye ve muayene etmeye özgü alet ve cihazlar - elektronik olanlar

Elektrik kaçağını ölçmeye ve muayene etmeye özgü alet ve cihazlar - diğerleri

Hidrometreler, termometreler, pirometreler, barometreler, higrometreler ve psikometreler

Termometreler (klinik, veterinerlikte kullanılan ve diğer aletlerle kombine olmayan) - sıvılı olanlar (doğrudan okunan)

Diğer termometreler (diğer aletlerle kombine olmayan) - sıvılı olanlar (doğrudan okunan)

Termometreler (klinik, veterinerlikte kullanılan ve diğer aletlerle kombine olmayan) - elektronik olanlar (sıvı dolu olmayan)

Termometreler (klinik, veterinerlikte kullanılan ve diğer aletlerle kombine olmayan) - diğerleri (sıvı dolu olmayan)

Barometreler (diğer aletlerle kombine olmayan)

Hidrometreler, pirometreler, higrometreler ve psikometreler - elektronik olanlar

Hidrometre, pirometre, higrometre ve psikometreler - diğerleri

Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer özelliklerini ölçmeye veya denemeye özgü cihazlar

Sıvıların akış ve seviyesini ölçmeye veya denemeye özgü alet ve cihazlar; debimetreler (elektronik)

Sıvıların akış ve seviyesini ölçmeye veya denemeye özgü alet ve cihazlar; diğerleri (elektronik)

Sıvıların akış ve seviyesini ölçmeye veya denemeye özgü alet ve cihazlar; debimetreler

Sıvıların akış ve seviyesini ölçmeye veya denemeye özgü alet ve cihazlar; diğerleri

Basınç ölçmeye ve kontrol etmeye özgü alet ve cihazlar - elektronik olanlar

Spiral veya metal diyafram tipi basınç göstergeleri; lastik tekerlek basıncını ölçmeye ve otomatik olmayan şekilde ayarlamaya özgü cihazlar

Spiral veya metal diyafram tipi basınç göstergeleri; diğerleri

B.y.s. basınç ölçmeye ve kontrol etmeye özgü diğer cihazlar

Sıvı ve gazların değişebilir özelliklerini ölçmeye ve denemeye özgü alet ve cihazlar - elektronik olanlar

Sıvı ve gazların değişebilir özelliklerini ölçmeye ve denemeye özgü alet ve cihazlar - diğerleri

B.y.s. fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar

Elektronik gaz veya duman analiz cihazları

Diğer gaz veya duman analiz cihazları

Kromatograflar

Elektroforez cihazları

Optik ışınlı (UV görülebilir ışınlar, ır) spektrometreler, spektrofotometreler ve spektrograflar

Pozometreler

Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (uv görülebilir ışın, ır)

Diğer elektronik alet ve cihazlar; pH-metreler, rH metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler

Diğer elektronik alet ve cihazlar

Viskozimetreler, porozimetre ve dilametreler (genişlik ölçen)

Fiziksel ve kimyasal analizler için diğer alet ve cihazlar

Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ve difraksiyon cihazları

Mikroskoplar (optik mikroskop hariç) ve difraksiyon cihazları

Maddelerin mekaniksel özelliklerini test etmeye özgü makine ve cihazlar

Metalleri denemeye ve kontrol etmeye özgü makine ve cihazlar - elektronik olanlar

Metalleri denemeye ve kontrol etmeye özgü makine ve cihazlar - üniversal (çok amaçlı) veya çekme deney ve kontrollerine özgü olanlar

Metalleri denemeye ve kontrol etmeye özgü makine ve cihazlar - sertlik deney ve kontrollerine özgü olanlar

Metalleri denemeye ve kontrol etmeye özgü makine ve cihazlar - diğerleri

Maddeleri denemeye ve kontrol etmeye özgü elektronik makine ve cihazlar (metal maddeler hariç)

Maddeleri denemeye ve kontrol etmeye özgü diğer makine ve cihazlar (metal maddeler hariç)

Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları

Gaz sayaçları (kalibre cihazları dahil) (havagazı için)

Gaz sayaçları (kalibre cihazları dahil) (doğalgaz ve diğerleri için)

Sıvı sayaçları (kalibre cihazları dahil) (su için)

Sıvı sayaçları (kalibre cihazları dahil) (akaryakıt ve diğerleri için)

Elektrik sayaçları (kalibre cihazları dahil) (monofaze)

Elektrik sayaçları (kalibre cihazları dahil) (trifaze)

Elektrik sayaçları (kalibre cihazları dahil) (redüktörlü olanlar ve diğerleri)

Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler; hız göstergeleri ve takometreler; stroboskoplar

Taksimetreler

Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, milometreler, pedometreler ve benzerleri (kilometre sayaçları)

Taşıt hız göstergeleri - elektronik ve elektrikli olanlar

Taşıt hız göstergeleri; takometreler

Stroboskoplar

B.y.s. ölçme veya deneme aletleri, cihazları ve makineleri

Mekanik parçaları dengeleme makineleri (balans makineleri)

Mekanik parçaları dengeleme makineleri - 0tomobiller için olanlar

Mekanik parçaları dengeleme makineleri - diğerleri için olanlar

Deney standları

Deney standları - otomobiller için olanlar

Deney standları - diğerleri için olanlar

Profil projektörleri

B.y.s. ölçme ve muayene etmeye özgü optik alet ve cihazlar

B.y.s. ölçme ve muayene etmeye özgü optik alet ve cihazlar - otomobiller için olanlar

B.y.s. ölçme ve muayene etmeye özgü optik alet ve cihazlar - diğerleri

Geometrik miktarları ölçmeye ve kontrol etmeye özgü alet, cihaz ve makineler (elektronik)

Geometrik miktarları ölçmeye ve kontrol etmeye özgü alet, cihaz ve makineler (elektronik) (3 boyutlu)

Geometrik miktarları ölçmeye ve kontrol etmeye özgü alet, cihaz ve makineler (elektronik) (diğerleri)

Ölçmeye ve kontrol etmeye özgü diğer alet, cihaz ve makineler (elektronik)

Ultrasonik, indüksiyon akımı ve benzeri yollarla maddeleri ölçme veya kontrol etmeye özgü makineler

Geometrik miktarları ölçmeye ve kontrol etmeye özgü diğer alet, cihaz ve makineler - elektronik olanlar

Geometrik miktarları ölçmeye ve kontrol etmeye özgü  alet, cihaz ve makineler - diğerleri

Ölçmeye veya kontrol etmeye özgü diğer cihaz ve makineler

Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları

Termostatlar - elektronik olanlar

Termostatlar - diğerleri

Monostatlar (basınç kontrol cihazları)

Hidrolik veya pnömatik ayar ve kontrol alet ve cihazları

B.y.s. diğer otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları (voltaj regülatörleri)

3312.0.01/02/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/16/19'da sınıflanan ürünlerin aksam ve parçaları; b.y.s. aksam ve parçalar

Seyrüseferlere ait alet ve cihazların aksam ve parçaları

Arazi ölçme, hidrografik, osinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazlarının aksam ve parçaları

Resim, çizim veya hesap yapmaya özgü aletlerin, b.y.s. diğer elde kullanılan uzunluk ölçülerinin aksam ve parçaları

Maddelerin sertliğini, dayanıklılığını ve diğer mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye özgü makine ve cihazların aksam ve parçaları

Hidrometreler, termometreler, pirometreler, barometreler, higrometreler, psikometreler ve bunların birbirleriyle kombine olan aletlerin aksam ve parçaları

Sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya değişebilir diğer özelliklerini ölçmeye veya muayene etmeye özgü alet ve cihazların aksam ve parçaları

Mikrotomlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı

Elektrik miktarlarını ölçmeye veya muayene etmeye özgü osiloskop, spekturm analizörleri ve diğer alet ve cihazların; alfa, beta, gama, x-ışınlı kozmik ve diğer iyonlaşma

ışınlarını ölçmeye ve bulmaya özgü alet ve cihazların aksam ve parçaları

B.y.s. ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinelerinin; profil projektörlerinin aksam ve parçaları

B.y.s. optik alet ve cihazları, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol ayar alet ve cihazlarının, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlarına ait aksam ve parçalar

Mikroskop veya defraksiyon aletlerinin b.ys. aksam ve parçaları

Mikroskop ve difraksiyon cihazlarının aksam ve parçaları

3312.0.17 ve 3312.0.18'de sınıflanan ürünlerin aksam ve parçaları

Elektrik sayaçlarına ait aksam, parça ve aksesuar

Diğer sayaçların aksam ve parçaları

Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler, milometreler, pedometreler ve benzeri hız göstergeleri ve takometreler; stroboskopların aksam, parça ve aksesuarı

3312.0.20'de sınıflanan alet ve cihazların aksam ve parçaları

Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazlarının aksam, parça ve aksesuarı

Ölçme, test, seyrüsefer v.b. amaçlı alet ve cihazların kurulumu

Ölçme, test, seyrüsefer v.b. amaçlı alet ve cihazların kurulumu

Ölçme, test, seyrüsefer v.b. amaçlı alet ve cihazların bakım ve onarımı

Ölçme, test, seyrüsefer v.b. amaçlı alet ve cihazların bakım ve onarımı

 

 

SANAYİDE KULLANILAN İŞLEM KONTROL TEÇHİZATI İMALATI

 

Sanayide kullanılan işlem kontrol cihazlarının ve otomize üretim fabrikalarının tasarım ve uyum hizmetleri

Sanayide kullanılan işlem kontrol cihazlarının fabrika için tasarım ve uyum hizmetleri

OPTİK ALETLER VE FOTOĞRAFÇILIK TEÇHİZATI İMALATI

OPTİK ALETLER VE FOTOĞRAFÇILIK TEÇHİZATI İMALATI

OPTİK ALETLER VE FOTOĞRAFÇILIK TEÇHİZATI İMALATI

Kontakt lensler; camdan gözlük camları; diğer maddelerden gözlük camları

Kontakt lensler

Camdan ve diğer maddelerden gözlük camları; görme kusurlarının giderilmesine özgü olmayanlar

Camdan ve diğer maddelerden gözlük camları; görme kusurlarının giderilmesine özgü olanlar -tek odaklılar (her iki yüzüde işlenmiş olanlar)

Camdan ve diğer maddelerden gözlük camları; görme kusurlarının giderilmesine özgü olanlar - diğerleri (her iki yüzüde işlenmiş olanlar)

Görme kusurlarının giderilmesine özgü diğer gözlük camları

Gözlükler ve benzerleri (düzeltici, koruyucu ve diğer amaçlı)

Güneş gözlükleri

B.y.s.  gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine özgü gözlükler, koruyucu ve diğer gözlükler)

Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler

Gözlüklere ve benzeri eşyaya ait çerçeveler - plastik maddelerden olanlar

Gözlüklere ve benzeri eşyaya ait çerçeveler - diğer maddelerden olanlar

Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler için aksam ve parçalar

Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçevelerin aksam ve parçaları

Optik lifler, yaprak veya levha halinde polarizan maddeler; mercekler, filtreler ve benzerleri

Görüntü iletici kablolar

Diğer optik lifleri, optik lif demetleri ve kabloları

Yaprak veya levha halinde polarizan maddeler (monte edilmemiş)

B.y.s. prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (monte edilmemiş)

B.y.s. her tür maddeden monte edilmiş mercekler, prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar

B.y.s. her tür maddeden monte edilmiş objektif mercekleri

Her tür maddeden monte edilmiş filtreler

Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler ve diğer optik teleskoplar; diğer astronomi aletleri; optik mikroskoplar

Çift gözlü dürbünler

Tek gözlü dürbünler, optik teleskoplar diğer astronomi aletleri

Stereoskopik mikroskoplar

Diğer optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon içerenler)

B.y.s. diğer optik mikroskoplar

Sıvı kristalli aletler; lazerler (lazer diyodları hariç); b.y.s. diğer alet ve cihazlar

Silahlar için teleskopik dürbünler; periskoplar; makine, alet, cihaz ve tertibatın aksam ve parçasını teşkil edecek şekilde imal edilmiş teleskoplar

Lazerler (lazer diyotları hariç)

B.y.s. optik alet ve cihazlar - sıvı kristalli olanlar (LCD)

B.y.s. optik alet ve cihazlar - diğerleri

Diğer optik aletlerin aksam ve parçaları

Dürbünlere ait aksam, parça ve aksesuar (mesnetleri dahil)

Kombine haldeki optik mikroskopların aksam, parça ve aksesuarı

Teleskopik dürbünlerin, periskopların, teleskopların, lazerlerin ve diğer optik alet ve cihazların aksam, parça ve aksesuarı

Kamera, projektör, fotoğraf veya sinematografik büyütme ve küçültme cihazlarına özgü optik mercekler

Monte edilmiş objektif mercekler - kamera, projektör, fotoğraf veya sinematoğrafik büyültme veya küçültme cihazlarına özgü olanlar

Baskı klişesi veya silindirleri hazırlamada kullanılan fotoğraf makineleri; belgeleri mikrofilm, mikrofiş veya  diğer mikroformlar üzerine kaydetmede kullanılan

fotoğraf makineleri

Baskı klişesi veya silindirlerini hazırlamada kullanılan türden fotoğraf makineleri

Baskı klişesi veya silindirlerini hazırlamada kullanılan türden fotoğraf makineleri - reprodüksiyon teçhizatı

Baskı klişesi veya silindirlerini hazırlamada kullanılan türden fotoğraf makineleri - diğerleri

Belgeleri mikrofilm, mikrofiş veya diğer mikroformlar üzerine kaydetmede kullanılan türden fotoğraf makineleri

Deniz altında, hava haritacılığında ve iç organların tıbbi veya cerrahi incelenmesinde kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş fotoğraf makineleri, adli tıp veya

kriminolojik amaçlar

Anında fotoğraf veren makineler ve diğer fotoğraf makineleri

Anında fotoğraf veren makineler

Genişliği 35 mm. yi geçmeyen rulo halindeki filmler için objektiften geçen görüntüyü gösteren (tek objektifli) diğer fotoğraf makineleri (slr)

Genişliği 35 mm. den az rulo halindeki filmler için fotoğraf makineleri (slr hariç)

Genişliği 35 mm. olan rulo halindeki filmler için fotoğraf makineleri (slr hariç)

B.y.s. fotoğrafik cihazlar

Sinematografik kameralar

Sinema kameraları - genişliği 16 mm. den az veya çift 8 mm. lik filmler için olanlar

B.y.s. diğer sinema kameraları

Sinematografik projektörler; slayt projektörleri; diğer görüntü projektörleri

Sinema projektörleri

Slayt projektörleri

B.y.s. diğer görüntü projektörleri

Flaş lambaları; fotoğraf büyültücü cihazlar;  fotoğraf laboratuvarları için alet ve cihazlar; negatoskoplar, projeksiyon perdeleri

Flaş ışığı meydana getirmeye özgü deşarj lambalı cihazlar (elektronik)

B.y.s. fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye özgü diğer cihazlar

Fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik olanlar hariç)

Rulo halindeki fotoğraf (sinematografik olanlar dahil) film ve kağıtlarının otomatik olarak çoğaltılması veya çoğaltılmış filmlerin rulo halindeki kağıtlara basılmasına özgü

malzeme ve cihazlar

Sinema ve fotoğraf laboratuvarları için diğer malzeme ve cihazlar; negatoskoplar

Sinema ve fotoğraf laboratuvarları için malzeme ve cihazlar; klişeler, film tamamlayıcı (işleyici)

Sinema ve fotoğraf laboratuvarları için malzeme ve cihazlar; diğerleri

Projeksiyon perdeleri

Mikrofilm, mikrofiş veya diğer mikroform okuyucular

Mikrofilm, mikrofiş veya diğer mikroform okuyucular (kopya çıkarmaya elverişli olsun olmasın)

Fotoğrafçılıkta kullanılan teçhizatın aksam ve parçaları

Fotoğraf makinelerinin aksam, parça ve aksesuarı

Fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye özgü cihazların ve flaş lambalarının aksam, parça ve aksesuarı

Sinema kameralarına ait aksam, parça ve aksesuarı

Sinema projektörlerine ait aksam, parça ve aksesuar

Sabit görüntü projektörleri; fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazların aksam, parça ve aksesuarı

B.y.s. fotoğraf veya sinema laboratuvarlarında kullanılan cihazların, negatoskopların, projeksiyon perdelerinin aksam, parça ve aksesuarı

Profesyonel fotoğrafik, sinematografik ve optik aletlerin bakım ve onarımı

Profesyonel fotoğrafik, sinematoğrafik ve optik aletlerin bakım ve onarımı

SAAT İMALATI

Zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olan kol saatleri ve cep saatleri

Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın) (zarfları kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metallerden olanlar) - sadece mekanik göstergeliler

Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın) (zarfları kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metallerden olanlar) - sadece

optoelektronik göstergeliler

Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın) (zarfları kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metallerden olanlar) - diğerleri

Diğer kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın) (zarfları kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metallerden olanlar)

Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve diğer saatler (zarfları kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metallerden olanlar)

Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve diğer saatler (zarfları kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metallerden olanlar) - sadece mekanik göstergeli olanlar

Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve diğer saatler (zarfları kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metallerden olanlar) - opto-elektronik göstergeli olanlar

Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve diğer saatler (zarfları kıymetli metal veya kıymetli metalle kaplama metallerden olanlar) - diğerleri

Diğer kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (kronometreler dahil)

Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman sayaçlı olsun olmasın) - sadece mekanik göstergeli olanlar

Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman sayaçlı olsun olmasın) - sadece opto-elektronik göstergeli olanlar (dijital)

Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman sayaçlı olsun olmasın) - diğerleri

Diğer kol saatleri, cep saatleri ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın)

Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın)

Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın) - sadece mekanik göstergeli olanlar

Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın) - opto-elektronik göstergeli olanlar

Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve diğer saatler (zaman ölçen sayaçlı olsun olmasın) - diğerleri

Taşıtların gösterge panellerinde kullanılan saatler ve benzerleri

Motorlu kara nakil vasıtalarının, uçakların, gemilerin veya diğer nakil vasıtalarının alet tablolarına özgü saatler ve benzeri eşya

Saat makineli duvar ve masa saatleri; çalar saatler; b.y.s. diğer saatler

B.y.s. saat makineli duvar saatleri ve çalar saatler - pilli veya akümülatörlü olanlar

B.y.s. saat makineli duvar saatleri ve çalar saatler - diğerleri

Çalar saatler - pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar

Diğer çalar saatler (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar hariç)

Duvar saatleri - pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar

Duvar saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar hariç); guguklu saatler

Duvar saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar hariç); diğerleri (guguklu saatler hariç)

Duvar saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar hariç); diğerleri (guguklu saatler hariç, diyagonal ölçü > 10 cm)

Duvar saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar hariç); diğerleri (guguklu saatler hariç, diyagonal ölçü <= 10 cm)

Elektrikli saat sistemleri için saatler (zaman dağılımı ve birleştirme sistemi)

Belirli bir zaman dağılımı, birleşme sistemindeki ana saatler

Belirli bir zaman dağılımı, birleşme sistemindeki ikincil saatler

Pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışan diğer saatler (elektrikli saat sistemleri için olanlar hariç)

Masa ve şömine saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar hariç)

B.y.s. diğer saatler (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar hariç)

Saat makineli veya senkron motorlu zaman kontrol cihazları ve sayaçları; zaman röleleri, zaman kaydediciler, park-metreler

Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar

Parkmetreler ve diğerleri (zaman ayarlayıcılar, durdurucular ve benzerleri hariç)

Zaman ayarlayıcılar, durdurucular ve benzerleri

Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan saat makineli veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlanışına göre duran cihazlar ve diğer cihazlar)

Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan saat makineli veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlanışına göre duran cihazlar ve diğer cihazlar) - elektrikli

veya el

Belirli bir zamanda bir mekanizmayı harekete geçirmeyi sağlayan saat makineli veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlanışına göre duran cihazlar ve diğer cihazlar) - diğerleri

Cep veya kol saati makineleri (tamamlanmış veya birleştirilmiş)

Pilli veya akümülatörlü cep veya kol saati makineleri - sadece mekanik göstergeli veya mekanik göstergenin birleştirebildiği bir tertibata sahip olanlar

Pilli veya akümülatörlü cep veya kol saati makineleri - sadece opto-elektronik göstergeli olanlar (dijital)

Pilli veya akümülatörlü cep veya kol saati makineleri - diğerleri (gün kaydedici olanlar)

B.y.s. otomatik kurmalı veya diğer cep ve kol saati makineleri (tamamlanmış veya birleştirilmiş olanlar)

Diğer saat makineleri (cep veya kol saatleri için olanlar hariç)

Çalar saat makineleri (tamamlanmış ve birleştirilmiş) - pilli, akümülatörlü veya elektrik devresine bağlanarak çalışanlar

B.y.s. diğer saat makineleri (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol saat makineleri hariç) - pilli, akümülatörlü veya bir elektrik devresine bağlanarak çalışanlar

B.y.s. diğer saat makineleri (tamamlanmış ve birleştirilmiş) (cep ve kol saat makineleri hariç)

Tamamlanmış saat makineleri (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş); tamamlanmamış saat makineleri (birleştirilmiş) 

Tamamlanmış cep ve kol saat makineleri (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş, şablonlar) - spiral rakkaslı olanlar

Tamamlanmış cep ve kol saat makineleri (birleştirilmemiş veya kısmen birleştirilmiş, şablonlar) - diğer saat makineleri

Tamamlanmamış cep ve kol saat makineleri (birleştirilmiş)

Saat makinelerinin taslakları

Cep ve kol saat makinesi taslakları

Tamamlanmış veya tamamlanmamış saat makineleri ve taslakları (birleştirilmemiş)

Tamamlanmış veya tamamlanmamış, birleştirilmemiş diğer saat makinesi taslakları

Saat zarfları ve bunların aksam ve parçaları

Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden saat zarfları

Adi metallerden saat zarfları

B.y.s. diğer saat zarfları

Saat zarflarının aksam ve parçaları

Saat ve saat makineleri için metal zarflar

Diğer maddelerden saat ve saat makineleri için zarflar

Saat ve saat makinesi zarflarının aksam ve parçaları

Metal saat kayışları, saat bantları ve saat bilezikleri ile bunların aksam ve parçaları

Saat kayışları, bilezikleri ve bunların parçaları - metallerden olanlar

Saat kayışları ve bilezikleri - kıymetli metallerden olanlar

Saat kayışları ve bilezikleri - adi metallerden olanlar

Saat kayışları ve bileziklerinin aksam ve parçaları

Saatlere ait diğer aksam ve parçalar

Diğer saat aksamı; yaylar (zemberekler dahil)

Diğer saat aksamı; taşlar

Diğer saat aksamı; kadranlar

Kol saatleri için kadranlar - metalden olanlar

Diğer saatler için kadranlar - adi metallerden olanlar

Diğer kadranlar

B.y.s. diğer saat aksamı (örn; platin ve köprüler)

B.y.s. diğer cep ve kol saati aksamı

B.y.s. diğer saat aksamı

Endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlarının kurulumu

Endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlarının kurulumu

Endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlarının bakım ve onarımı

Sanayide kullanılmaya yönelik saatlerin bakım ve onarımı

 

 

 Öncellikli Destek Unsurları 5.Bölge 
KDV İstisnası %18 VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti  %2 VAR
 Vergi İndirimi  Vergi İndirim Oranı %80 
Yatırıma Katkı Oranı %40
Yatırım dönemi vergi indirimi %50 
İşletme dönemi vergi indirimi %50 
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  Uygulama Süresi 7 Yıl
Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)
%35
Yatırım Yeri Tahsisi VAR
Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan
Döviz / Dövize Endeksli Kredi 2 Puan
Azami Destek Tutarı (Milyon TL) 1.4 Milyon
Sigorta Primi Desteği YOK
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK
İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti VAR
Emlak Vergisi Muafiyeti VAR
Damga Vergisi Muafiyeti VAR

 

 

Tıbbi Aletler; Hassas ve Optik Aletler ile Saat İmalatı  yatırımlarında 5.Bölge desteklerinden yararlanan iller:


1.2.3.4.5. bölgedeki iller

Adana Adıyaman Afyonkarahisar Aksaray Amasya Ankara Antalya Artvin Aydın Balıkesir Bartın Bayburt Bilecik Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hatay Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mersin Muğla Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Sinop Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Yalova Yozgat Zonguldak

 

 

İllere Göre Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım yapmak istediğiniz ili seçiniz.

Referansları incelemek için    Tıklayınız

 

Copyright © 2019 Ceka Danışmanlık

Yukarı
bilcom Bilgisayar